Aktivitete njoftime

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Drejtoria e Sigurimit te Brendshem te Cilesise dhe Zhvillimit Institucional me mbeshtetjen e Rektorit te Universitetit do të organizoje per gjithe studentet e Ciklit te I &II te UV-se, aktivitetetet si me poshte:

1. Ne kuader te diteve te informimit Erasmus me pranine e perfaqesuesve te Zyres Kombetare Erasmus Albania, do te organizoje aktivitetin me teme: “Informimi i studentëve mbi programin Erasmus+ ICM (International Credit Mobility). 
Data e aktivitetit: 19.11.2018
Ora: 10:30
Salla: Rilindja
Qellimi i aktivitetit: Informimi i studenteve mbi mundesite qe UV ofron per shkembime afatshkurtra studentore nen programin Erasmus + ICM

2. Gjithashtu, mbeshtetur ne rekomandimet qe Bordi i Akreditimit ka lene per tu realizuar mbi ngritjen e kultures se studenteve ne perfshirjen e tyre ne vleresimin e institucionit si dhe krijimin e Keshillave Studentor, do te organizohet aktiviteti me teme : “Rendesia e perfshirjs se studenteve ne politikat e vleresimit te UV-sw”
Data e aktivitetit: 19.11.2018
Ora: 11:30
Salla: Rilindja
Qellimi i aktivitetit: Ngritja e kultures se studenteve per tu perfshire ne vleresimin e institucionit.

[:]