[:sq]Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 07.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane     Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriRead More…

[:sq]SPECIALIST PROKURIMESH –INXHINIER NË SEKTORIN E PROKURIMEVE [:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në UniversRead More…

[:sq]Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 37, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr.28, datë 28.09.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ Saniatre në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”, pas mbledhjes së datës 30.04.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandiRead More…

[:sq]Skema e vlerësimit[:]

[:sq]Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 36, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të pikës 1,  të Vendimit nr.22, datë 24.07.2017 të Bordit të Administrimit “Për plotesimin e Vendimit Nr.19, datë 14.07.2017 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për puRead More…

[:sq]Seminarit – Trajnues[:]

[:sq]Seminarit – Trajnues me temë: “Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore dhe Ndikimi i Rreziqeve Profesionale në Mirëqënie” Në kuadër të ditës ndërkombëtare të shëndetit dhe sigurisë në punë 28 prill, Fakulteti i Shëndetit Publik, Departamenti i Infermierisë organizoi Seminarin- Trajnues me temë: ” Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore dhe Ndikimi i Rreziqeve Profesionale në MirëqëniRead More…