njoftim punesim

[:sq]Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 37, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr.28, datë 28.09.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ Saniatre në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”, pas mbledhjes së datës 30.04.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për personel administrativ për vendin e lirë të punës, Sanitare, në Sektorin e Shërbimeve, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse në bazë të kritereve të përcaktuara në njoftimin për punësim:

 

Skema e vleresimit për pozicionin e sanitares

 

  • Eksperienca në punë (max 20 pike)

Per cdo vit  5 pikë

  • Vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës (20 pike)
  • Intervista (60 pikë)

Shkarko njoftimin e plote[:]