SEMINAR TRAINUES I FAKULTETIT TE SHENDETIT PUBLIK

  Fakulteti i Shëndetit Publik, Departamenti i Infermierisë organizoi në datë 26 Maj 2018 në Spitalin Rajonal të Vlorës, pranë ambienteve  të Telemedicinës seminarin trajnues me temë : “Menaxhimi i mbetjeve spitalore dhe ndikimi i rreziqeve profesionale në mirëqënie” me koordinator Denada Selfo dhe grup pune Vitori Hasani, Majlinda Zahaj, Brunilda Subashi, Rozeta LuciRead More…

Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 47, datë 24.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional, në Universitetin “Ismail Read More…

SPECIALIST AUDIT/JURIST NË SEKTORIN E AUDITIT

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në UnRead More…

Nr. 12, datë 17.05.2018 PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018   Bazuar në Vendimin nr. 903, pika 13, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kriteRead More…

Nr. 11 datë 17.05.2018 PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT

PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT TË STUDENTËVE TË CILËT JANË PRANUAR NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE, OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018   Bazuar në Vendimin nr 269, pika 2, datë 29.03.2017, të Këshillit tëRead More…

The 7-th International Multidisciplinary Conference on Knowledge & Human Resources Management for a Sustainable Development

This is  the call of the  7-th ICTEA  Call, the INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2018. We would like to invite you to participate in this event that will be held in the University of  Calabria, Italy,  29 June – 1 July 2018. Partners 1.    University of Calabria, Italy 2.    Universitas Sancti Cyrilli, Malta 3.    University of Vlora, Albania 4.    University PaRead More…

SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS

Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 40, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr. 31, datë 01.03.2017 të Senatit Akademik, pas mbledhjes së datës 16.05.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor në pozicionin Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, në baRead More…

AKTIVITET SPORTIV

NJOFTIM Diten e shtune ne oren 18:30 ne Stadiumun Flamurtari zhvillohet ndeshja e futbollit midis ekipit te pedagogeve te institucionit tone me ekipin e Bashkise se Korfuzit. Ftojme te gjithe pedagoget,studentet dhe dashamiresit e futbollit te jene prezent ne mbeshtetje te ekipit tone. Ju mirepresim.Read More…

NJOFTIM

Ditën e enjte ,datë 10 Maj 2018, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadrin e promovimit  të UV organizon “Ditën e hapur 2018” në të cilën ftohen të jenë pjesëmarrës nxënës maturantë nga shkollat e mesme për të vizituar Universitetin e Vlorës dhe për tu njohur nga afër. Ky aktivitet zhvillohet në orën 1000 – 1200  pranë Rektoratit.Read More…

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018 Bazuar në vendimin nr. 903, pika 13, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereveRead More…