njoftime

[:sq]PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER[:]

[:sq]

PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR
STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHAT
PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË TË VITIT TË PARË NË UNIVERSITETIN

“ISMAIL QEMALI”, VLORË PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018 Bazuar në vendimin nr. 903, pika 13, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, nenit 3, pika 3, shkronjat c, d, nenit 47, 49, pika 1, shkronja a e ligjit nr. 80/2015 datë 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe referuar dokumentacionit
relatues, Bordi i Administrimit në mbledhjen e datës 27.04.2018 me votim unanim,

Vendimi  Nr. 7, datë 27.04.2018[:]