[:sq]Skema e Vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, Specialist i Sektorit të Prokurimeve pranë Drejtorisë së Prokurimeve dhe Shërbimeve[:]

[:sq]Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist   Eksperienca në punë ne profesion (max 10 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Eksperienca në punë ne fushen e prokurimit publik (max 20 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Trajnime dhe kualifikime te lidhura me fushen (max 25 pike) Per cdo trainim/kualifikim 5 pike
Read More…

[:sq]Vlerësimi i kandidatëve për personel ndihmës akademik (Specialist) ne Njësisnë e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë[:]

[:sq] Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm   Master Shkencor në Shkenca Politike     10 pikë   Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në intitucione të arsimit të lartë 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë) Eksperienca pune në fushën e vlerësimit dhe sigurimit të bredshëm të cilësisë 1Read More…

[:sq]Skema e vlerësimit të kandidatëve për Personel ndihmës akademik, (Sekretar mësimor) Departamenti i Drejtësisë[:]

[:sq] Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master profesional në fushën e Drejtësisë Master Shkencor në fushën e Drejtësisë   10 pikë   25 pikë Përvojë pune në profesion Eksperienca pune mbi 1 vit 1 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 5 pikë) Eksperienca pune si sekretare në institucione arsimore 2 pikë pRead More…

[:sq]SKEMA E VLERESIMIT PER SEKRETAR DEKANI FSHP[:]

[:sq] Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master profesional në fushën e Jurisprudencës   Master Shkencor në fushën e Jurisprudencës   10 pikë   25 pikë Përvojë pune në profesion Eksperienca pune 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë) Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore  Gjuhë e huajRead More…

[:sq]SKEMA E VLERESIMIT PER SEKRETAR DEKANI FSHT[:]

[:sq]:   Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm Master Shkencor   Master Shkencor në Drejtësi   10 pikë   25 pikë Përvojë pune në profesion Eksperienca pune 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë) Njohuri të gjuhëve të huaja perëndimore  Gjuhë e huaj angleze   Gjuhë e huaj italRead More…

Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike

    Vlerësimi i kandidatëve për punësim si staf akademik më kohë të plotë nw Departamentit të Shkencave Kompjuterike       Shkollimi Për çdo 1/10 mbi notën mesatare tetë –                                        vlerësimi me 0.5 pikë. Doktoraturë në vazhdim në fushat e kërkuara.           Read More…

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik) me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Pikët për vlerësimin e kandidatëve për për Specialist (Staf Akademik)  me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore   Të dhënat Pikë Shkollimi Mesatarja Bachelor   0.5 pikë për çdo 1/10 mbi notën mesatare 8.5 Mesatarja DIND (4 vjet) 0.75 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 Mesatarja DIND (5 vjet) 1 pikë për cdo 1/10 nga nota 8.5 MesRead More…