Konferenca e parë ndërkombëtare e projektit Jean Monnet Module “Foreign Language Teaching in and for European Contexts/FoLATE”

Në përfundim të vitit të parë të zbatimit të modulit Jean Monnet “FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN AND FOR EUROPEAN CONTEXTS – FoLATE” (https://sites.google.com/univlora.edu.al/jmm-folate/) organizohet konferenca e parë ndërkombëtare me temë “Rethinking languages in present-day Europe”. Konferenca do të mbahet në datën 17 dhjetor 2021 në mënyrë të kombinuar, me prani fiRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme në lëndët e Inxhinierisë Mekanike Navale dhe Elektrike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 76, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe TekRead More…

Lista e aplikantëve raundi II

Listat e aplikantëve Raundi II, për vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse: Fakulteti i Ekonomisë (FE), Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT), Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH), Fakulteti i Shëndetit (FSH). Read More…

mobilitete mësimdhënieje/ trajnim Erasmus + në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentinRead More…

Bursa studimi Erasmus + për studentë nga Universiteti Stefan cel Mare i Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility nga Universiteti Stefan cel Mare i Sucevës (Ștefan cel Mare University of Suceava) në Rumani.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Stefan cel Mare të Sucevës në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107Read More…

Thirrja e 2të për profesorë për vitin akademik 2021-2022 nga Universiteti Torinos

Universiteti i Torinos shpall thirrjen e dytë për 2 (dy) vende të lira për profesorë vizitorë nga vendet e BE-së dhe ato jo të BE-së për vitin akademik 2021/2022. Kjo thirrje nxit profesorët vizitorë ndërkombëtar në të gjitha fushat shkencore të interesuar për ligjërimin e kurseve zyrtare në nivelin Bachelor (diplomë universitare) dhe Master (diplomë pasuniversitare). ARead More…

Trajnim në kuadër të projektit Know-Hub

Në kuadër të projektit Know-Hub i financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity” u zhvillua në data 13 me 17 Shtatotr në Graz të Austisë trajnimi i rradhës (EntreEdu training for Academic staff). Gjatë takimit 25 profesorë nga 5 unRead More…

GARANTO SUKSESIN TËND! Apliko tani për programe të dyta studimi!

GARANTO SUKSESIN TËND! Apliko tani për programe të dyta studimi!   Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë deri në datën 18.10.2021 Të interesuarit duhet të paraqiten personalisht, ose nëperRead More…

Hapet programi i Ri, Master Profesional në departamentin e Edukimit

Hapet Program i ri Studimi Në Ciklin e Dytë “Master Profesional” në “Mësuesi në Histori-Gjeografi”, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, i cili fillon me vitin akademik 2021 -2022. Një risi dhe mundësi e re për të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të ndjekin shkallët e akademike në studim. Read More…

NJË KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR STUDENTËT E SHËNDETIT

Universiteti i Shkencave Agronomike dhe Mjekësia Veterinare e Bukureshtit, nën patronazhin e Aleancës Ndërkombëtare të Studentit të Shëndetit organizojnë konferencën ndërkombëtare, e cila do të jetë një aktivitet në formatin hybrid në periudhën 24- 27 Nëntor në Bukuresht, Rumani. Konferenca do të përbëhet nga një seksion i fokusuar në disiplinë, një seksion posterëshRead More…