njoftim punesim

Personel akademik me kohë të pjesshme në lëndët e Inxhinierisë Mekanike Navale dhe Elektrike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 76, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore.

Njoftmi i plote
Formulari i aplikimit


Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) Personel akademik me kohë të plotë në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plote
Formulari i aplikimit


Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 74, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (Dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit