conference njoftime Thirrje

NJË KONFERENCË NDËRKOMBËTARE PËR STUDENTËT E SHËNDETIT

Universiteti i Shkencave Agronomike dhe Mjekësia Veterinare e Bukureshtit, nën patronazhin e Aleancës Ndërkombëtare të Studentit të Shëndetit organizojnë konferencën ndërkombëtare, e cila do të jetë një aktivitet në formatin hybrid në periudhën 24- 27 Nëntor në Bukuresht, Rumani.

Konferenca do të përbëhet nga një seksion i fokusuar në disiplinë, një seksion posterësh dhe një shfaqje sponsorësh ku delegatët mund të prezantojnë, promovojnë dhe diskutojnë zyrtarisht punën e tyre shkencore.

Temat/seksionet kryesore të konferencës janë:

  • Mjedisi Shëndetit dhe Ndryshimi i Klimës.
  • Mirëqënia e Kafshëve.
  • Peisazhi, Zonat e Gjelbra dhe Pylli për Jetë të Shëndetshme.
  • Prodhimi i Qëndrueshëm i Bimëve.
  • Ushqimi dhe të ushqyerit e shëndetshëm.

Punimet Shkencore të pranuara do të publikohen në një nga 7 Botimet Shkencore Ndërkombëtare: Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus, DOAJ, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (ËorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Më shumë informacion referohuni në linket: https://www.usamv.ro/index.php/ro/cercetare/publicatiile-universitatii

https://onehealth.usamv.ro/index/#