[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Ambasadën Austriake aktiviteti online “25 vite të Austrisë në BE”[:]

[:sq]Nën kujdesin e Rektorit të Universitetit të Vlorës Prof. Dr. Roland Zisi, më datë 16/12/2020, u zhvillua nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Ambasadën Austriake aktiviteti online “25 vite të Austrisë në BE”. Aktiviteti u organizua nëpërmjet platformës Gotomeeting me pjesëmarrjen e Shkëlqesisë së tij zoti Ambasador Dr. Christian Steiner, KonsRead More…

[:sq]Miratim unanimisht i Përkufizimit të Përdorshëm për Antisemitizmin të Përcaktuar nga Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit[:]

[:sq]Nën cilësinë e Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë kam kënaqësinë tju bëj me dije se, më datë 07.12.2020 Senati Akademik, si organi kolegjial më i lartë i Institucionit, me Vendim Numër 111, miratoi unanimisht Përkufizimin e Përdorshëm për Antisemitizmin të Përcaktuar nga Aleanca Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit në seancën plenare zhvillRead More…

[:sq]Aplikoni për programe të shumta bursash nga OeAD[:]

[:sq]Tani mund të aplikoni për programe të shumta bursash nga OeAD. Aplikimet për programet, si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka janë të hapura për aplikantë nga e gjithë bota, ndërsa CEEPUS dhe programet dypalëshe të veprimit janë të kufizuara sipas rajoneve. Bursa Marietta Blau, aplikimi për të cilën është i hapur gjithashtu për aplikantë ngaRead More…

[:sq]Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health[:]

[:sq]Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian, pas shumë negociatash, arritën në një marrëveshje mbi programin EU4Health për periudhën 2021-2027, e cila do të sigurojë që BE do të luajë pjesë më aktive në fushën e shëndetit. Një rol kyç në linjat e programit do të ketë promovimi i shëndetësisë dhe parandaRead More…

[:sq]PËRSHËNDETJE E REKTORIT TË UV Prof. ROLAND ZISI[:]

[:sq]Akreditim Institucional Pozitiv 5 vjeçar Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë – dinjitoz mes IAL shqiptare   Me kënaqësi dhe krenari dëshiroj të ndaj me të gjithë JU, me opinionin e gjerë arsimdashës të Vlorës dhe rajonit, me studentët, familjarët e tyre si dhe me personelin akademik, ndihmësakademik dhe administrativ të institucionit që unë drejtoj, arritjen dhRead More…

[:sq]Njoftim për Bursat e studentit[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”; sipas vendimeve të BA për studentët buRead More…

[:sq]Ekspozita shëtitëse “Burrat për fuqizimin e grave”[:]

[:sq]Ekspozita shëtitëse “Burrat për fuqizimin e grave” Në kuadër të 16 ditëve kundër dhunës në familje, më datë 11.12.2020,  në mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, u mbajt ekspozita “Burrat për fuqizimin e grave”. Ekspozita u realizua falë bashkëpunimit me Qendrën Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë, shoqatën “Gruaja tek GRead More…

[:sq]Në kuadër të 25 vjetorit të anëtarësimit të Austrisë në BE[:]

[:sq]Në kuadër të 25 vjetorit të anëtarësimit të Austrisë në BE, Ambasada Austriake në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, do te organizojnë një seminar online sipas agjendës bashkëlidhur, me pjesëmarrjen e shkëlqesisë së tij zoti Ambasador Dr. Christian Steiner si dhe Konsullit të nderit në Vlorë Prof. Arben Malaj. Ky takim do të organizohet më datë 16.1Read More…

[:sq]Bursa Erasmus +për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento)[:]

[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErRead More…