[:sq]Takimi i hapjes së projektit Jean Monnet Module “FoLATE”[:]

[:sq]Takimi i hapjes së projektit Jean Monnet Module “FoLATE” U mbajt sot në mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane, UV, takimi për çeljen e projektit Jean Monnet Module ‘FoLATE’ – Foreign Language Teaching in and for European Contexts, i cili do të zbatohet në programet  “Master profesional” në fushën e mësuesisë në gjuhën angleze dhe atë italiane. Takimi u realRead More…

[:sq]Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR[:]

[:sq]Thirrje për aplikim nga Programi Erasmus Mundus MEDfOR Programi Erasmus Mundus MEDfOR ka  hapur thirrjen për vitin akademik 2021-2023 për bursa për të gjithë aplikantët në fushën e Shkencave të Biologjisë, Shkencave Mjedisore dhe Tokës, Matematik, Ekonomiks, Inxhinieri, Kimi, Biokimi ose fusha të ngjashme. Kriteret kryesore që duhet të plotësohen janë: KandidatëtRead More…

[:sq]Receta për zhvillimin e aftësive (soft skills) për mundësi punësimi më të lartë[:]

[:sq]Receta për zhvillimin e aftësive (soft skills) për mundësi punësimi më të lartë Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Zyrat e Karrierës të Universitetit Mesdhetar Helen (Hellenic Mediterranean University) dhe Universitetit Europian ATHINA (European University ATHENA) organizojnë aktivitetin (në Zoom) mbi rritjen e aftësimeve për mundësi më të larta punësimi. KategoritRead More…

[:sq]Shtyhet afati i thirrjes për Bursa Studimi për student/staff Erasmus + në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.[:]

[:sq]Shtyhet afati i thirrjes për bursa studimi për student/staff në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në Spanjë.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë (UV), në bashkëpunim me Universitetin e Ishujve Baleare (University of the Balearic Islands) në SpanjRead More…

[:sq]Bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj nga Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit[:]

[:sq]NJOFTIM Ministria Federale austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron edhe për vitin e ardhshëm akademik 2021/22 bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë të huaj. Thirrjen për aplikim, si dhe informacione të detajuara në lidhje me bursat dhe mënyrën e aplikimit e gjeni në bazën e të dhënave austriake për bursa dhe financime kërkimore www.grantRead More…

[:sq]PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË)[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021 (PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e kategorive te individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integRead More…

[:sq]PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021[:]

[:sq]NJOFTIM PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK  2020-2021.  ( PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË) Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi nRead More…

[:sq]Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021[:]

[:sq][:sq]NJOFTIM “Për procedurën e reduktimit 50% të pagesës së tarifës së shkollimit për studentët që ndjekin studimet në programet e Ciklit të Dytë të studimeve, në vitin akademik 2020 – 2021”  Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e ShqipërisëRead More…