njoftime Projekte

[:sq]Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health[:]

[:sq]Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health

Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian, pas shumë negociatash, arritën në një marrëveshje mbi programin EU4Health për periudhën 2021-2027, e cila do të sigurojë që BE do të luajë pjesë më aktive në fushën e shëndetit.

Një rol kyç në linjat e programit do të ketë promovimi i shëndetësisë dhe parandalimi i sëmundjeve në përputhje me prioritetet e Europës së Rinovuar, dhe një minimum prej 20% të buxhetit EU4Health i është dedikuar këtyre objektivave.

Në tërësi, programi EU4Health ka një qasje shumë gjithëpërfshirëse ndaj shëndetit, duke u siguruar që të mundësojë zvogëlimin e pabarazisë shëndetësore ndërmjet shteteve anëtare, duke krijuar gjithashtu një themel më të fortë për bashkëpunimin ndërkufitar në fushën e shëndetit duke përfituar të gjithë evropianët.

Infomacion më të detajuar gjeni në linket:

https://reneweuropegroup.eu/en/news/1746-the-agreement-on-the-european-health-programme-eu4health/

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en

 [:]