Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health

njoftime Projekte

Marrëveshje mbi programin Europian të Shëndetit EU4Health

Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian, pas shumë negociatash, arritën në një marrëveshje mbi programin EU4Health për periudhën 2021-2027, e cila do të sigurojë që BE do të luajë pjesë më aktive në fushën e shëndetit.

Një rol kyç në linjat e programit do të ketë promovimi i shëndetësisë dhe parandalimi i sëmundjeve në përputhje me prioritetet e Europës së Rinovuar, dhe një minimum prej 20% të buxhetit EU4Health i është dedikuar këtyre objektivave.

Në tërësi, programi EU4Health ka një qasje shumë gjithëpërfshirëse ndaj shëndetit, duke u siguruar që të mundësojë zvogëlimin e pabarazisë shëndetësore ndërmjet shteteve anëtare, duke krijuar gjithashtu një themel më të fortë për bashkëpunimin ndërkufitar në fushën e shëndetit duke përfituar të gjithë evropianët.

Infomacion më të detajuar gjeni në linket:

https://reneweuropegroup.eu/en/news/1746-the-agreement-on-the-european-health-programme-eu4health/

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en