Vendim Nr.38, datë 26.12.2017 për Përjashtim nga Tarifa Vjetore e Shkollimit

Vendim i Bordit të Administrimit për Përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të Studentëve  të cilët janë pranuar në një Program të Ciklit të Parë të Studimeve, në një Program të Integruar të Studimeve, ose në një Program të Studimeve Profesionale në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018. Vendim Nr.38, datë 26.12.2017Read More…

Vendim Nr.39, datë 26.12.2017 për Përfitimin e Bursave

Vendim i Bordit të Administrimit për Përfitimin e Bursave nga Fondi i Mbështejes Studentore për Studentët e Shkëlqyer, Studentët që studiojnë në programe në fushat prioritare dhe Studentët në nevojë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018. Vendim Nr.39, datë 26.12.2017Read More…

Sukses kombetar i studenteve te UV ne gjyqin simulues MOOT COURT ALBANIA, 2017

  Studentet e Departamentit te Drejtesise, Doriana Canaliaj,   Emiliana Bedini, Fjoralda Xhaferraj, Mersilda Lamaj, Dea Nini dhe Hajredin Dizdari, nen udheheqjen e pedagogeve Ertil Meçaj dhe Jonida Mehmetaj, perfaqesuan UV-ne ne gjyqin simulues MOOT COURT ALBANIA 2017 duke dale fitues ne finalen kombetare kundrejt skuadres se Universitetit shteteror te Tiranes me rezultatin 93-90. SkuadresRead More…

Hapen aplikimet për të rinjtë shqiptarë për projektin Model European Union Strasbourg 2018!

  Hapen aplikimet për të rinjtë shqiptarë për projektin Model European Union Strasbourg 2018! MEUS është simulimi më origjinal në botë i procesit vendimarrës të BE-së i cili zhvillohet në selinë e parlamentit europian në Strasburg. Konferenca mbledh bashkë 200 studentë dhe të rinj profesionistë tepër të motivuar duke u dhënë atyre mundësinë e shkëlqyer për të paRead More…

Aktivitet

  Njoftim! Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë se nesër pranë sallës ” C100 ” ora 11:00 organizohet  takimi mbi “Promovimin e transparencën brenda institucioneve politike dhe qeveritare, dhe për transparencën e financave politike dhe zgjedhore të Partive Politike në Shqipëri.   Jeni të mirëpritur të merrni pjesë.   Ju falemiRead More…

Marrëveshje Bashkëpunimi

  Mbështetur në Vendimin  Nr.100, datë 06.12.2017 të Senatit Akademik, me qëllim nxitjen e zhvillimit në fushën e shkencës  dhe teknologjisë dhe inkurajimit të punës shkencore dhe kërkimore në Shqipëri, sot Rektori i Universitetit ” Ismail Qemali” Vlorë Prof.Dr. Roland Zisi, nënshkroi Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë IndustrialRead More…

Skema e Vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, Specialist i Sektorit të Prokurimeve pranë Drejtorisë së Prokurimeve dhe Shërbimeve

Specialist Prokurimi në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Prokurimeve me profil Jurist   Eksperienca në punë ne profesion (max 10 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Eksperienca në punë ne fushen e prokurimit publik (max 20 pike) Per cdo 1 vit mbi tre vjet 5 pike Trajnime dhe kualifikime te lidhura me fushen (max 25 pike) Per cdo trainim/kualifikim 5 pike Read More…