njoftime

Vendim Nr.39, datë 26.12.2017 për Përfitimin e Bursave

Vendim i Bordit të Administrimit për Përfitimin e Bursave nga Fondi i Mbështejes Studentore për Studentët e Shkëlqyer, Studentët që studiojnë në programe në fushat prioritare dhe Studentët në nevojë në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018.

Vendim Nr.39, datë 26.12.2017