njoftime

[:sq]Vendim Nr.38, datë 26.12.2017 për Përjashtim nga Tarifa Vjetore e Shkollimit[:]

[:sq]Vendim i Bordit të Administrimit për Përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit të Studentëve  të cilët janë pranuar në një Program të Ciklit të Parë të Studimeve, në një Program të Integruar të Studimeve, ose në një Program të Studimeve Profesionale në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë për vitin akademik 2017-2018.

Vendim Nr.38, datë 26.12.2017[:]