Programi Mësimor: Bachelor në Infermieri të Përgjithshme

Programi Mësimor: Bachelor në Infermieri të Përgjithshme

Fondi i temave mësimore të Diplomës 2020 në programin Bsc në Infermeri të Përgjithshme

Informacion mbi programin Bsc ne Infermieri te pergjithshme

Objektivat e programit Bsc ne Infermieri te pergjithshme

Plani mesimor i programit Bsc ne Infermieri te Pergjithshme

Rregullorja e programit Bsc ne Infermieri te pergjithshme

Suplementi – Bsc Infermier i Pergjithshem 2016-2019

Banda e temave të Ciklit të parë Bcs. Infermieri e Përgjithshme në Departamentin e Infermierisë sezoni Pranverë 2022 viti akademik 2021-2022

 

Syllabyset Bachelor në Infermeiri të Përgjithshme                                                                                                                        

CSI 130 – Teknologji Informacioni dhe komunikimi

INF 102- Biologji

INF 110- Terminologji Mjekësore

INF 131- Anatomi normale I

INF 132-Anatomi normale II

INF 140-Histologjia dhe Mikrobiologjia

INF 150- Fiziologji

INF 161 English – Basic Principles of Nursing I

INF 161-Principet bazë të Infermierisë

INF 162 English – Basic Principles of Nursing II

INF 162- Principet bazë të Infermierisë II

INF 170- Zhvillimi pediatrik, human dhe social

INF 201- Biokimi

INF 202- Kimi për Infermierinë

INF 210- Pediatri

INF 220- Sëmundje brendshme I

INF 230- Farmakologji

INF 240- Bazat e Obstetrikës për Infermierinë

INF 250- Sëmundje infektive

INF 255- Seksualitet human

INF 260- Shëndet Publik

INF 271- Imazheri

INF 272- Okulistikë – ORL

INF 273- Dietologji dhe Dietoterapi

INF 274- Fizioterapi

INF 275- Traumatologji dhe Kujdes Paliativ

INF 276-Dermatologji

INF 278- Statistikë mjekësore

INF 280-Kujdesi për Nënën dhe Fëmijën

INF 300- Praktika profesionale

INF 310-Infermieria e aplikuar ne Shendetin Mendor

INF 320- Bazat e Kirurgjise

INF 330- Infermieria speciale tek adulti

INF 340-Urgjencë Mjekësore

INF 350-Sëmundje brendshme II