Laborant në Qendrën Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.66 datë 28.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: “Laborant” në Qendrën Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik pranë FakuRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.63 datë 27.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1 (një) vend të lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “lektorë”, për semestrin Pranverë 2024, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisRead More…

Asistent-lektorë pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.49 datë 20.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe NatyrRead More…

Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.44 datë 08.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Read More…

Njoftim

Titulli i Projektit: “Inovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans” – SMART me Marrëveshje Granti: 101082938  SMART  ERASMUS­ EDU-2022-CBHE”. Titulli i Kontratës:  “Blerje pajisje Elektronike” Jeni i ftuar të paraqisni çmimet tuaja të ofertës për furniziminRead More…

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.34 datë 05.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…

Trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit Erasmus +

Thirrje për bursa trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin Politeknik të Kartagjenës në Spanjë (Polytechnic University of Cartagena). Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Kartagjenës në kuadër të Programit “Erasmus+Read More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.26 datë 19.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…

13th ASECU Youth International Conference and Summer School

Dear Students and professors, We are excited to announce the opening of the Call for the 13th ASECU Youth International Conference and Summer School, proudly hosted by the University of Vlore “Ismail Qemali” (UV) in the touristic city of Vlore, Albania. The event is scheduled to take place from 1st to 7th September 2024. Under the theme “Economic Dynamics in a Globalized World: CollaboratiRead More…

Personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.19 datë 02.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore Detyrat dhe përgjegjësiRead More…