Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +”

Thirrje për bursë studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Atikës Perëndimore në Greqi (University of West Attica) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për buRead More…

Personel ndihmësakademik – Sekretare mësimore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.87 datë 12.04.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: ”Sekretare mësimore” pranë Departamentit të Matematikës, Fakulteti i Read More…

Personel ndihmësakademik Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86 datë 12.04.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, zëvendësim leje lindje, në pozicionin: “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” Read More…

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Mirëmbajtës”

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.85 datë 12.04.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Mirëmbajtës”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “IsmailRead More…

Laborant në Qendrën Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.66 datë 28.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter mësimor, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin: “Laborant” në Qendrën Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik pranë FakuRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.63 datë 27.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1 (një) vend të lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të pjesshme, kategoria “lektorë”, për semestrin Pranverë 2024, pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe LetërsisRead More…

Asistent-lektorë pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.49 datë 20.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe NatyrRead More…

Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.44 datë 08.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Specialist prokurimi me profil Ekonomist”, pranë Sektorit të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Read More…

Njoftim

Titulli i Projektit: “Inovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans” – SMART me Marrëveshje Granti: 101082938  SMART  ERASMUS­ EDU-2022-CBHE”. Titulli i Kontratës:  “Blerje pajisje Elektronike” Jeni i ftuar të paraqisni çmimet tuaja të ofertës për furniziminRead More…

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.34 datë 05.03.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhe përgjRead More…