Konferencen e Trete Nderkombetare NRA – CSIT 2021

Departamenti i Shkencave Kompjuterike do te organizoj Konferencen e Trete Nderkombetare “New Research and Advances on Computer Science and Information Technology”, NRA – CSIT 2021, ne datat 17-18 Dhjetor ne Vlore. Konferenca do të organizohet nga bashkëpunimi i Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakultetit të Shkencave Teknike Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Departamenti i IRead More…

Mesazh i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Prof. Dr. Roland Zisi mbi vaksinimin anti-COVID

Të dashur studentë, Së pari, në emrin tim, në emrin e personelit akademik dhe administrativ, Ju përcjell urimet më të mira për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022, i cili sipas edhe njoftimeve që kemi marrë, fillon në datë 18 Tetor 2021. Së dyti jemi të bindur se edhe pse gjendemi ende në situatë pandemie botërore C19, ne së bashku do të gjejmë forca, mënyra dhe Read More…

Personel akademik pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 81, datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës KërkiRead More…

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr. 80, dhe në Urdhërin nr. 82 datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Infermierisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 83, datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, për fushën e infermierisë për vitin akademik 2021-2022  pranë Departamentit të Infermierisë në FakulteRead More…

Personel akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Biologjise

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 78, datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Përshkrimi i vendit të punës. 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë” per vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të BRead More…

Personel akademik me kohë të pjesshme në lëndët e Inxhinierisë Mekanike Navale dhe Elektrike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 76, datë 24.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Mekanike dhe Navale, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe TekRead More…

Lista e aplikantëve raundi II

Listat e aplikantëve Raundi II, për vitin akademik 2021 -2022 në Universitetin “Ismail Qemali” Vlore, sipas fakulteve përkatëse: Fakulteti i Ekonomisë (FE), Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore (FSHT), Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë (FSHH), Fakulteti i Shëndetit (FSH). Read More…

Personel akademik pranë Qendrës Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 63, datë 07.09.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2(dy) vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Qendrës KëRead More…