njoftime

Thirrje për bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik

Thirrje për bursa trajnimi për stafin akademik dhe ndihmës akademik me karakter
administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Granadës në Spanjë (University of Granada) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet trajnim.

Njoftimi i plote

Formulari aplikimi per personel akademik

Formular aplikimi per personel administrativ