Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë Read More…

Studentët në laboratorin SUCCESS – Students in the SUCCESS class

 Studentët në laboratorin SUCCESS Studentët e Fakultetit të Ekonomisë në ambjentet e sallës së krijuar nga projekti SUCCESS. Aty punohet edhe me software-in e blerë nga ky projekt, ku aplikohen në kushte të stimuluara tregu disa parime të marketingut dixhital dhe shitjes që studentët e degës ‘MARKETING’ i studjojnë në lëndën ‘Sjellje Konsumatore’. Qëllimi ynë është tuRead More…

APLIKIM PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE Ë VITIN AKADEMIK 2023- 2024

NJOFTIM PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR TË PËRFITUAR MBËSHTETJE FINANCIARE, NGA STUDENTËT E REGJISTRUAR NË VITIN AKADEMIK 2023-2024 AKFAL (Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë) ka shpallur thirrjen për paraqitjen e aplikimeve për të përfituar mbështetje financiare nga buxheti i shtetit për studentët, shtetas shqiptarë, të pranuar në institucionet publike të Read More…

Të menduarit dhe mësimdhënia në një botë në ndryshim

Universiteti Palacký Olomouc në Çeki fton studentët të bashkohen në shkollën dimërore me temë “Të menduarit dhe mësimdhënia në një botë në ndryshim”, e cila do të zhvillohet në periudhën 21 Janar – 4 Shkurt 2024. Përveç një eksperience emocionuese akademike, studentët do të kenë mundësi për: Të fitojnë 4 kredite ECTS Të eksplorojnë qytetet historike Read More…

Bursa Erasmus+për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac)

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kragujevac në Serbi (University of Kragujevac) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin akademik me kohë Read More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni,

Thirrje për bursa mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pomerian në Slupsk (Pomeranian University in Słupsk) në Poloni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stRead More…

Hapet thirrja për programin Global UGrad 2024-2025

Ambasada e ShBA ka hapur thirrjen për aplikim për programin Global UGrad 2024-2025. PROGRAMI i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) Global UGRAD – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov) ofron bursë për një semestër studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve ArsRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi për një semestër në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni. Read More…

Dy vende të lira për personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 03.11.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2(dy) vende të lira të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, 1 (një) kategoria “lektorë” në fushën e Kontabilitetit dhe 1(një) kategoria “asRead More…

VIZITË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË SALENTOS, LEÇE, ITALI, PROF. FABIO POLLICE, NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË. KRIJOHET BËRTHAMA E ALEANCËS SË UNIVERSITETEVE ADRIATIKO-JONIANE

  Ditën e martë, datë 31.10. 2023, Rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi dhe Rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”, Gjirokastër, Prof. Dr. Bektash Mema, pritën në UV, Rektorin e Universitetit të Salentos. Leçe Itali, Prof. Dr Fabio Pollice dhe delegacionin që e shoqëronte: Prof. Gennaro Scarselli, zëvendësrektor, Prof. Monica Genesin, Mrs.Read More…