njoftim punesim

Dy vende të lira për personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 03.11.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2(dy) vende të lira të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, 1 (një) kategoria “lektorë” në fushën e Kontabilitetit dhe 1(një) kategoria “asistent-lektorë” në fushën e Kontabilitetit pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit