Bursa Erasmus +për mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aurel Vlaicu (Aurel Vlaicu University) në Rumani.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aurel Vlaicu (Aurel Vlaicu University) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aurel Vlaicu në Rumani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së tëRead More…

Bursa Studimi Bachelor, Master dhe PhD në Universitetet Publike të Ukrainës.

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Ukrainës për vitin akademik 2022-2023 ofron 5 (pesë) bursa për shtetasit shqiptarë, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet universitare në programe studimi Bachelor, Master (me kohë të plotë) ose PhD në Universitetet Publike të Ukrainës. Më poshtë linku i puRead More…