Bursa Erasmus + për mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ataturk (Ataturk University) në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA ICM, fton stafin e UV-sëRead More…

Bursa Erasmus +për mësimdhënie/ trajnim në Universitetin Aurel Vlaicu (Aurel Vlaicu University) në Rumani.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Universitetin Aurel Vlaicu (Aurel Vlaicu University) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Aurel Vlaicu në Rumani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton stafin e UV-së tëRead More…

Bursa Studimi Bachelor, Master dhe PhD në Universitetet Publike të Ukrainës.

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Ukrainës për vitin akademik 2022-2023 ofron 5 (pesë) bursa për shtetasit shqiptarë, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet universitare në programe studimi Bachelor, Master (me kohë të plotë) ose PhD në Universitetet Publike të Ukrainës. Më poshtë linku i puRead More…

Hapen aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për nr. 5, Vëll. 1, – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencor për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  BShk NrRead More…

 Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivelin Master.

Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivelin Master. https://mip-aadf.org/master/master/ Programi Master dhe Internship (MIP) është krijuar në vitin 2016 nga Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), për t’u ofruar profesionistëve të rinj dhe me potencial lidershipi, mundësi studimi në nivel Master në SHBA. AADF ka lidhur partneritet me AmeRead More…

NJOFTIM  

NJOFTIM          Në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr.3 datë 24.01.2022 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të këshillave  studentore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë “ si dhe “Rregullores së zgjedhjeve për këshillat studentore në Universitetin “Ismail Qemali”Vlorë, kreu II, neni 6, pika 3 dhe neni 8 pika 2, Read More…

Ftesë për aplikim në programin e bursave TOM Fellowship

Jeni kreativ dhe të pasionuar pas teknologjisë? Bashkohuni me Programin 9-mujor TOM Fellowship, një Program Ndërkombëtar i Lidershipit i krijuar për të fuqizuar studentët në mbarë botën të mësojnë dhe aplikojnë teknologjinë inovative për të zgjidhur sfidat dhe problemet në komunitetin e tyre. Programi i bursave TOM është një iniciativë e Tikkun Olam Makers – një rrjetRead More…

Entrepreneurial skills for a modern education in Albania EntrAL

DEVELOPMENT ACTIVITIES – WP2 AND WP.3 IN ACTION The training in European universities has been started and organized to learn entrepreneurial pedagogy and methods. The trainings are targeted to university staff. The university teachers have gained enough expertise to train pre-university teachers, their colleagues and their students. Read More…