Hapen aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për nr. 5, Vëll. 1, – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencor për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  BShk NrRead More…

 Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivelin Master.

Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivelin Master. https://mip-aadf.org/master/master/ Programi Master dhe Internship (MIP) është krijuar në vitin 2016 nga Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), për t’u ofruar profesionistëve të rinj dhe me potencial lidershipi, mundësi studimi në nivel Master në SHBA. AADF ka lidhur partneritet me AmeRead More…

NJOFTIM  

NJOFTIM          Në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr.3 datë 24.01.2022 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të këshillave  studentore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë “ si dhe “Rregullores së zgjedhjeve për këshillat studentore në Universitetin “Ismail Qemali”Vlorë, kreu II, neni 6, pika 3 dhe neni 8 pika 2, Read More…