Hapen aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për nr. 5, Vëll. 1, – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencor për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  BShk NrRead More…

NJOFTIM  

NJOFTIM          Në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr.3 datë 24.01.2022 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të këshillave  studentore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë “ si dhe “Rregullores së zgjedhjeve për këshillat studentore në Universitetin “Ismail Qemali”Vlorë, kreu II, neni 6, pika 3 dhe neni 8 pika 2, Read More…