njoftime

NJOFTIM  

NJOFTIM

         Në zbatim të Vendimit të Rektorit Nr.3 datë 24.01.2022 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtarë të këshillave  studentore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë “ si dhe “Rregullores së zgjedhjeve për këshillat studentore në Universitetin “Ismail Qemali”Vlorë, kreu II, neni 6, pika 3 dhe neni 8 pika 2,

   Njoftohen studentët e çdo fakulteti për të vetëkandiduar për Komisionin Institucional Zgjedhor Studentor (KIZS) dhe Komisionin e Ankimimit Studentor (KAS) pranë sekretarive mësimore.

Afati i vetëkandidimit është data 3 Shkurt 2022.