Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 155, datë 21.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, i kategorisë “lektorë” dhe 2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, të kategorisë “asRead More…

Personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 156, datë 21.12.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të manaxhimit që zhvillohRead More…

“Dita Kombëtare Informuese Erasmus+” 21 Dhjetor 2021

Zyra Kombëtare Erasmus+ do të organizojë më datë 21 Dhjetor 2021 aktivitetin online “Dita Kombëtare Informuese Erasmus+” për të promovuar programin e ri Erasmus+ 2021-2027 dhe Thirrjet e reja për aplikime. Takimi do të informojë audiencën online për mundësitë që programi Erasmus+ ofron për universitetet dhe studentët tanë. Dita informuese do të ndahet në dy pjesRead More…

Zhvillohet konferenca “Third International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology (NRA – CSIT)”.

Më datë 17-18 Dhjetor 2021, u zhvillua konferenca “Third International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology (NRA – CSIT)”. Kjo konferencë u organizua nga Departamenti i Shkëncave Kompjuterike në bashkëpunim me Departamentin e Matematikës, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. QëRead More…