Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi

 Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë- Greqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Mesdhetar Helen, (Hellenic Mediterranean University) në Kretë-Greqi hap thirrjen për mobilitete stRead More…

NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikuj Buletini Shkencor i UV Nr. 5, Vëll: 1

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 5, Vëllimi 1 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 31.01.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-ës.  ———————-Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 138, datë 24.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit Read More…

NJOFTIM

Njoftim për personelin e UV dhe Studentët Ju njoftojmë se data 29 dhe 30 Nëntor, do të jenë pushim për shkak të festave zyrtare të Nëntorit. Veprimtaria e përditshme e personelit të UV dhe mësimi do të rifillojë në datë 1 Dhjetor 2021. Ju faleminderit!Read More…

Personel akademik pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 135, datë 23.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:  1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit që zhvillohRead More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (University of National and World Economy) në Bullgari.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetetin e Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore, në kuadër të Programit Read More…

Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Klagenfurt (The University of Klagenfurt) në Austri.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Klagenfurt në Austri në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjiRead More…