njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Biznesit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 135, datë 23.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Biznesit, Fakulteti i Ekonomisë, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit që zhvillohen në programin e ciklit të dytë Master Profesional në “Administrim Publik” dhe programin e ciklit të dytë Master Profesional në “Sipërmarrje në Turizëm”.

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Personeli akademik me kohë të pjesshme që do të punësohet, do të angazhohet në mësimdhënie në programet e studimit Master, për mbulimin e lëndëve të menaxhimit.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit