njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 138, datë 24.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
  2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  3. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e pikesimit