[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje Erasmus + në Universitetin e Piteshtit në Rumani[:]

[:sq]Thirrje për mobilitete mësimdhënieje në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Piteshtit në Rumani (“University of Pitesti”) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Piteshtit në Rumani (University of Pitesti) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErRead More…

[:sq]” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit![:]

[:sq]” Të dashur Studentë, Bëhuni pjesë e politikave të Vlerësimit të Institucionit! Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë është në përpjekje të vazhdueshme për të ofruar programe studime dhe shërbime në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë duke ngritur një sistem funksional vlerësimi dhe përmirësimi. Gjatë gjithë kësaj veprimtarie ju jRead More…