Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë – Zgjidh të ardhmen tënde

Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë Zgjidh të ardhmen tënde KALENDARI I APLIKIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË U-Albania (https://ualbania.arsimi.gov.al/) Raundi 1: 31 Korrik – 5 Gusht 2019 Zgjidhni Universitetin e VLorës Njoftim: Procesi i aplikimit dhe regjistrimit në UV kryhet përmes portalit U-ALBANIA (https://ualbania.arsimi.gov.al/Universitet/InRead More…

Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve, Qershor 2019

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit  të publikimit  të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për një Read More…

The 9-th International Multidisciplinary Conference on Academic Research for Sustainable Development

ICTEA 9, 2019 The 9-th International Multidisciplinary Conference on Academic Research for Sustainable Development 27, 28 and 29 September, 2019, Bari, Italy   Distinguished Colleagues, This is the call of the 9-th ICTEA – INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2019. We would like to invite you to participate in this event that will be held in 27, 28 and 29 September, 2019 Read More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN MARRËDHËNIET SHQIPTARO-KINEZE: TRADITA, GJENDJA DHE PERSPEKTIVA

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN Marrëdhëniet shqiptaro-kineze: tradita, gjendja dhe perspektiva Konferencë Shkencore Ndërkombëtare në 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kinës Tiranë-Vlorë, 10-13 tetor 2019 Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Universitetin e Gjuhëve Read More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Pavol Jozef Šafárik , Sllovaki

ERASMUS+ Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Šafárik (Pavol Jozef Šafárik University) në Košice, Sllovaki Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki, në kuadër të Programit Erasmus+ përRead More…

Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve pranë DrejtRead More…