Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë – Zgjidh të ardhmen tënde

[:sq]Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë Zgjidh të ardhmen tënde KALENDARI I APLIKIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË U-Albania (https://ualbania.arsimi.gov.al/) Raundi 1: 31 Korrik – 5 Gusht 2019 Zgjidhni Universitetin e VLorës Njoftim: Procesi i aplikimit dhe regjistrimit në UV kryhet përmes portalit U-ALBANIA (https://ualbania.arsimi.gov.al/UniversitRead More…

[:sq]Situacion i të ardhurave dhe shpenzimeve, Qershor 2019[:]

[:sq]Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ,Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019 “Për miratimin e formatit  të publikimit  të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë”, për Read More…

[:sq]The 9-th International Multidisciplinary Conference on Academic Research for Sustainable Development[:]

[:sq]ICTEA 9, 2019 The 9-th International Multidisciplinary Conference on Academic Research for Sustainable Development 27, 28 and 29 September, 2019, Bari, Italy   Distinguished Colleagues, This is the call of the 9-th ICTEA – INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE 2019. We would like to invite you to participate in this event that will be held in 27, 28 and 29 September, 20Read More…

[:sq]THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN MARRËDHËNIET SHQIPTARO-KINEZE: TRADITA, GJENDJA DHE PERSPEKTIVA[:]

[:sq]THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN Marrëdhëniet shqiptaro-kineze: tradita, gjendja dhe perspektiva Konferencë Shkencore Ndërkombëtare në 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kinës Tiranë-Vlorë, 10-13 tetor 2019 Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Universitetin e GjuhRead More…

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Pavol Jozef Šafárik , Sllovaki[:]

[:sq]ERASMUS+ Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Šafárik (Pavol Jozef Šafárik University) në Košice, Sllovaki Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki, në kuadër të Programit Erasmus+Read More…

[:sq]Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV “Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve pranë Read More…