njoftime

Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë – Zgjidh të ardhmen tënde

[:sq]Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
Zgjidh të ardhmen tënde

KALENDARI I APLIKIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

U-Albania (https://ualbania.arsimi.gov.al/)

Raundi 1:
31 Korrik – 5 Gusht 2019
Zgjidhni Universitetin e VLorës

Njoftim: Procesi i aplikimit dhe regjistrimit në UV kryhet përmes portalit U-ALBANIA (https://ualbania.arsimi.gov.al/Universitet/Info/7).

Për çdo pyetje dhe paqartësi kontaktoni UV në: e-mail: info@univlora.edu.al

 [:en]Zgjidh Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë
Zgjidh të ardhmen tënde

KALENDARI I APLIKIMIT NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË

U-Albania (https://ualbania.arsimi.gov.al/)

Raundi 1:
31 Korrik – 5 Gusht 2019
Zgjidhni Universitetin e VLorës

Njoftim: Procesi i aplikimit dhe regjistrimit në UV kryhet përmes portalit U-ALBANIA (https://ualbania.arsimi.gov.al/Universitet/Info/7).

Për çdo pyetje dhe paqartësi kontaktoni UV në: e-mail: info@univlora.edu.al

[:]