njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 49, datë 02.07.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV

“Specialist i rregjistrimeve dhe statistikës” në Sektorin e Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve pranë Drejtorisë së Edukimit për Ciklin e I&II.

Shkarko njoftimin e plote

Kriteret e vleresimit[:]