njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Personel kërkimor shkencor, Specialist Biolog Detar[:]

[:sq]POZICIONI I PUNËS: Specialist Biolog Detar

Orari i punës: me kohë të pjesshme (1400 ore pune)

Koha e punesimit: Qershor 2019 – Dhjetor 2021

Qëllimi i vendit të punës:

Të ofrojë mbështetje për anëtarët e ekipit të projektit AFRIMED për të arritur qëllimet e projektit duke kryer punë të saktë dhe në kohë të aktiviteteve të kërkimit shkencor të projektit.

Shkarko njoftim e plote
Shkarko skemen e pikezimit

 [:]