[:sq]Njoftim për studentët që kanë përfituar bursë[:]

[:sq]Janë të lutur studentët e ciklit të parë, që kanë përfituar bursë  sipas Vendimeve të Bordit të Administrimit nr 2 ,datë 15.01.2019 ; nr 9,datë 22.02.2019 si dhe nr 12 ,datë 29.03.2019 , të dorëzojnë numrin e llogarisë bankare pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit pranë  fakultetit ku studiojne, për kalimin e bursës së përfituar .       Vendimi I  BRead More…

[:sq]Njoftim punesimi – SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMANE[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 27, datë 04.04.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “SPECIALISTE PROTOKOLLI/ASISTENTE DEKANI PRANË DEKANIT TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE HUMARead More…

[:sq]Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE[:]

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR “PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE” Përshkrimi i vendit të punës Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve kontrollon ecurinë e procesit të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara. PërgatitRead More…

[:sq]NJOFTIM[:]

[:sq]Njoftohen të gjithë studentët përfitues sipas vendimeve të Bordit të Administrimit nr 12, 13, 14, 15  dhe 16 datë 29.03.2019 të dorëzojnë pranë Zyrave të Shërbimit të Studentit në fakultetin ku studiojnë numrin e llogarisë bankare për kryerjen e veprimeve financiare.   Duke ju falenderuar për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin!   ADMINISTRATOR  Mirela DRead More…