njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim punesimi – PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE[:]

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR

“PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË KURRIKULAVE DHE SHËRBIMIT NDAJ STUDENTËVE”

Përshkrimi i vendit të punës

Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulave dhe Shërbimit ndaj Studentëve kontrollon ecurinë e procesit të regjistrimit të studentëve të të gjitha llojeve të kuotave të miratuara. Përgatit  formatet e deklarimit të ngarkesës mësimore (mujore – semestrale – vjetore) të personelit akademik. Punon për hartimin e paraqitjen e planeve të reja mësimore ose të ndryshimeve në planet ekzistuese duke u kujdesur për ruajtjen e kritereve të përcaktuara dhe përgatitjen e dokumentacionit, sipas rregullave, për miratim. Për çdo rast propozimi për përmirësim të planeve mësimore apo për krijimin e planeve të reja (programe studimi, kurse e profile të reja, etj.).

Shkarko njoftimin e plote
Skema e vleresimit[:]