[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM PER ANETAR te  BORDIT te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.[:]

[:sq]NJOFTIM per VETEKANDIM per ANETAR te  BORDIT  te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE. Ne  zbatim   te Ligjit   Nr.80/20 15 “Per  arsimin  e larte  dhe kerkimin  shkencor  ne Institucionet   e Arsimit   te  Larte  ne  Republiken   e  Shqiperise”    ne  zbatim  te  Rregullores   nr.  245911,  date 15.03.2016   “Per  organizmin  Read More…