NJOFTIM per VETEKANDIM PER ANETAR te  BORDIT te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE.

NJOFTIM per VETEKANDIM per ANETAR te  BORDIT  te  ADMINISTRIMIT NE  UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORE. Ne  zbatim   te Ligjit   Nr.80/20 15 “Per  arsimin  e larte  dhe kerkimin  shkencor  ne Institucionet   e Arsimit   te  Larte  ne  Republiken   e  Shqiperise”    ne  zbatim  te  Rregullores   nr.  245911,  date 15.03.2016   “Per  organizmin   e Read More…