[:sq]“Doctor Honoris Causa” Dr. Alfred Gusenbauer[:]

[:sq]Më datë 22.02.2018 Universiteti “ Ismail Qemali” Vlorë në mjediset e Sallës “Rilindja” dekoroi me titullin“Doctor Honoris Causa” Dr. Alfred Gusenbauer ish Kancelar Austriak. Ky nderim vjen në shenjë mirënjohje dhe falenderimi për mbështetjen e vazhdueshme dhe shumëdimensionale të Dr. Gusenbauer ndaj vendit tonë përgjatë rrugëtimit drejt Bashkimit Europian dhe për Read More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për vitin akademik 2017-2018 (semestri pranverë 2018) si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTRead More…

[:sq]VKM Nr.112, datë 23.02.2018 Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “Profesor i Asociuar” dhe “Profesor”[:en]VKM Nr.112, datë 23.02.2018[:]

[:sq][tab] [divider] [divider] [divider]   [divider] [divider][divider] [/tab_item] [tab_item title=”VKM Nr.112, datë 23.02.2018″]  [/tab_item] [/tab][:en][tab] [divider] [divider] [divider]   [divider] [divider][divider] [/tab_item] [tab_item title=”VKM Nr.112, datë 23.02.2018 Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencoRead More…

ASECU Youth

[:sq]Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është pjesë e Shoqatës së Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (ASECU) që prej viti 2009. ASECU është një shoqatë premtuese e themeluar në vitin 1996, e përbërë nga 51 universitete dhe qendra kërkimore të specializuara në fushën e ekonomisë.   Në vitin 2011, si degëzim i ASERead More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë me afat të caktuar (një vit) si dhe për përsonel akademik me angazhim me kohë të pjesshme me afat të caktuar , referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Ekonomisë, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:  
Read More…

[:sq]Njoftim[:]

[:sq]Njoftohen te gjithe studentet e UV se janë hapur aplikimet për anëtar të KIZ (Komisioni Institutional Zgjedhor). Studentët e interesuar të paraqesin kërkesën për kanditim pranë sekretarisë së Senatit Akademik, kati i 3, Godina A, brenda datës 15.02.2018, ora 11:00[:]Read More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK     QËNDRËA KËRKIMORE SHKENCORE E SHËNDETIT PUBLIK Read More…