“Doctor Honoris Causa” Dr. Alfred Gusenbauer

Më datë 22.02.2018 Universiteti “ Ismail Qemali” Vlorë në mjediset e Sallës “Rilindja” dekoroi me titullin“Doctor Honoris Causa” Dr. Alfred Gusenbauer ish Kancelar Austriak. Ky nderim vjen në shenjë mirënjohje dhe falenderimi për mbështetjen e vazhdueshme dhe shumëdimensionale të Dr. Gusenbauer ndaj vendit tonë përgjatë rrugëtimit drejt Bashkimit Europian dhe për lëviRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për vitin akademik 2017-2018 (semestri pranverë 2018) si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I IRead More…

ASECU Youth

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është pjesë e Shoqatës së Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (ASECU) që prej viti 2009. ASECU është një shoqatë premtuese e themeluar në vitin 1996, e përbërë nga 51 universitete dhe qendra kërkimore të specializuara në fushën e ekonomisë.   Në vitin 2011, si degëzim i ASECU–Read More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë me afat të caktuar (një vit) si dhe për përsonel akademik me angazhim me kohë të pjesshme me afat të caktuar , referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Ekonomisë, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FARead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK     QËNDRËA KËRKIMORE SHKENCORE E SHËNDETIT PUBLIK  
Read More…