njoftime

ASECU Youth

[:sq]Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është pjesë e Shoqatës së Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (ASECU) që prej viti 2009. ASECU është një shoqatë premtuese e themeluar në vitin 1996, e përbërë nga 51 universitete dhe qendra kërkimore të specializuara në fushën e ekonomisë.

 

Në vitin 2011, si degëzim i ASECU–t u krijua nga studentët- Shoqata e Studentëve të Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (Rinia e ASECU).

Shoqata kërkon të bashkojë ekonomistë të rinj me potencial dhe gatishmëri të lartë për të nisur projekte të përbashkëta dhe për të pasur shkëmbime akademik. Shoqata është e njohur për organizimin e dy eventeve të rëndësishme vjetore, një shkollë ekonomike verore dhe një konferencë për studentët bachelor, master dhe PhD.

 

Për më shumë informacion rreth Rinisë së ASECU dhe eventet e saj të ardhshme ju lutemi vizitoni:

 

http://asecuyouth.eu/en/home/[:en]The University of Vlorë “Ismail Qemali” has been a member of the Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU) since 2009. ASECU it is a promising association founded in 1996 composed of 51 universities and research centers specializing in economics.

 

In 2011, was established the students’ wing of the ASECU – the Students’ Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU Youth).

The association unites a community of young motivated economists with high potential and readiness to launch joint projects and have academic mobility. The association is known for holding two annual large scale events a summer economic school and s conference for bachelor’s, master’s and PhD students.

 

For more information regarding ASECU Youth and its upcoming events please visit:

 

http://asecuyouth.eu/en/home/[:]