Çmimi Ekselencë për Burimet Njerëzore në Kërkim për UV-në

Kam kënaqësinë t’ju informoj se Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë i është akorduar çmimi Ekselencë për Burimet Njerëzore në Kërkim (HR Excellence in Research) nga Komisioni Evropian më datë 4 dhjetor 2017. Kjo është një ngjarje e rëndësishme për ne dhe ajo na bën veçanërisht krenarë për tri arsye të rëndësishme.   Së pari, kjo arritje finalizon përRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.19 datë 14.07.2017, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin  e personelit administrativ në vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“,  dhe vendimin e Bordit të Administrimit Nr.22 datë 24.07.2017, shpall njoftimin për konkurimRead More…

Vlerësimi i kandidatëve për personel ndihmës akademik (Specialist) ne Njësisnë e Vlerësimit dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Të dhënat Pikë Shkollim dhe kualifikim të mëtejshëm   Master Shkencor në Shkenca Politike     10 pikë   Përvojë pune në profesion Eksperienca pune në intitucione të arsimit të lartë 2 pikë për çdo vit pune (jo më shumë se 10 pikë) Eksperienca pune në fushën e vlerësimit dhe sigurimit të bredshëm të cilësisë 10 pikRead More…

“Të Ndalojmë HIV së Bashku”

  Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë  se aktiviteti i programuar për ditën e  premte dt . 01.12.2017 me rastin e  1 Dhjetorit, ditës Botërore të HIV \ AIDS e organizuar nga Fakulteti i Shëndetit Publik u anaullua për shkak të motit të keq. Por të zhvillohet nesër , dt. 06.12.2017  ora 9:00 pranë sallës “Rilindja ” Janë të mirëpriRead More…

Thirrje për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos, Itali.

Thirrje për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos, Itali.     Studentët që studiojnë në programet e studimit në Drejtsi që ofrohen nga Departamenti i Drejtsisë, Universiteti ‘Ismail Qemali”, Vlorë (UV), ftohen të aplikojnë për 3 (tre) bursa për mobilitete shkëmbiRead More…

PJESA TEATRALE “QYPI”

Studentët e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me rastin e 150 vjetorit të lindjes së Luigi Pirandello, do të paraqesin për herë të parë në Vlorë “QYPI”, një përshtatje dhe skenarin e regjisorit Neritan Mehmetaj. Muzika e shkruar nga Maestro Aulon Naci; kostume dhe skenografi janë nga Drini Shehu. “QYPI” është një nga romanet më të famshme të Luigi Pirandellos: historiaRead More…