Aktivitete biologji

[tab]

[tab_item title=””]
[toggle_box]

[toggle_item title=”Aktiviteti me rastin e dites boterore te oqeaneve” active=”false”]
Në kuadër të Ditës Botërore të Oqeaneve datë 8.06.2020, Departamenti i Biologjisë organizoi Seminarin me temë: “World Oceans Day/ in the frameëork of AFRIMED Project”. Seminari u realizua pran qëndrës Long Life Learning, në “Universitetin Ismail Qemali”. Në të morën pjesë studentë të Departamentit të Biologjisë. Fjalimi i hapjes u mbajt nga Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike, Prof. Asoc. Hajdar Kiçaj.
Studentët u informuan rreth Ditës Botërore të Oqeaneve, si dhe për rolin kryesor që kanë oqeanet në jetën e përditshme. Një rëndësi e veçantë, iu kushtua informimit të studentëve rreth punës së Departamentit të Biologjisë për përmirësimin, si dhe rruajtjen e Biodiversitetit nëpërmjet implementimit të projektit aktual AFRIMED. Qëllimi i AFRIMED është zbatimi i protokolleve për të përmirësuar pyjet e Cystoseira macroalgal në Detin Mesdhe. Të realizojë përmirësim Ekologjik Detar si një mjet i rëndësishëm për të promovuar Ruajtjen e Biodiversitetit, si dhe për të rritur përfitimet socio-ekonomike. Në këtë seminar u prezantua protokolli i ri i riprodhimit të Cystoseira crinita, i cili do të vihet në zbatim pranë Qëndrës Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike.

Agenda and Registration form

[slide-anything id=”20207″]

[/toggle_item]

[/toggle_box]

[toggle_box]

[toggle_item title=”Takimin informues dhe konsultues mbi prokjektin AFRIMED, Algal Forest Restauration in the Mediterranean Sea, të organizuar nga Departamenti i Biologjisë datë 13.06.2020 ” active=”false”]

Diten e premte, datë 13. Qershor 2020, Departamenti i Biologjisë organizoi një takimi informues dhe konsultues mbi prokjektin AFRIMED, Algal Forest Restauration in the Mediterranean Sea. Takimi u realizua pran ambienteve të bibliotekës së Fakultetit të Shkencave Teknike, në “Universitetin Ismail Qemali”. Në takim ishin të pranishëm, stafi akademik i Departamentit të Biologjisë, stafi i jashtëm dhe i brendëshëm i AFRIMED si dhe personeli i ADZM Vlorë.

Objekti i takimit: Njohja me objektivat e projektit AFRIMED dhe informimi i stafit të ADZM Vlorë në mënyrë që të shtohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i rezultateve midis palëve.
Gjatë takimit u diskutuan pikat e mëposhtme:
• Objektivat e pritshme dhe rezultatet e AFRIMED.
• Nevojat në fushën e monitorimit të pyjeve algale në Parkun Kombëtar Detar të
Sazan – Karaburun.
• Zonat në cilat është më i nevojshëm restaurimi.
• Rrjeti i grupeve të interesit dhe si mund të shtohet ai.
• Shtimi i zonave të monitorimit nëpërmjet bashkëpunimit midis projekteve aktualisht aktive në Parkun Kombëtar të Sazan – Karaburunit.
• Nevoja e krijimit të një harte të pyjeve algal të Sazan – Karaburunit.
• Nevoja e organizimit të një takimi mes stafeve të projekteve ende aktiv në zonën e
Sazan – Karaburunit në mënyrë që të rritet bashkëpunimi mes kërkuesve shkencor dhe stafit administrative te ADZM.

[slide-anything id=”20247″]

[/toggle_item]

[/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab]