Kontakte biologji

[:sq]KONTAKTE

 

Dr.  Aurora BAKAJ

Përgjegjëse e Departamentit të Biologjisë

email: aurora.bakaj@univlora.edu.al

 

PhD. Ina NASTO

Koordinator për marrëdhëniet me studentin në DB

email: ina.nasto@univlora.edu.al

 

Inilda PETO

Sekretarja mësimore e Departamentit të Biologjisë

email: inilda.peto@univlora.edu.al

 

Silvana SULSTAROVA

Kryesekretare e FSHT-së

email: silvana.sulstarova@univlora.edu.al

 

Manjola ARAPI

Sekretare e Dekanit

email: arapimanjola@gmail.com

 [:]