[:sq]Stafi Biologji[:]

[:sq]

  • Stafi Akademik

 

  • Aurora BAKAJ           Përgjegjës DepartamentiCV

Doktor i Shkencave në Biologji Molekulare, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

 

Lektorë

  • Hajdar KIÇAJ             Dekan i Fakultetit të Shkencave TeknikeCV

Prof. As. Universiteti i Tiranës në Zoologji – Ekologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

Prof. As. Universiteti i Tiranës në Zoologji – Ekologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

  • Blerta LAZECV

Doktor i Shkencave në Biologji Molekulare, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

Doktor i Shkencave në Zoologji – Ekologji, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

PhD. në Shkenca Detare, Universiteti Milano – Bicocca, Departamenti i Shkencve të Tokës, Itali

 

Asistent Lektorë

 

Master Shkencor në Biologji Mjedisore, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Departamenti i Biologjisë

 

Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulere dhe Industriale, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Bioteknologjisë

Master Shkencor në Biologji Eksperimentale, drejtimi Mikrobiologji, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

 

Staf ndihmës Akademik me karakter Mësimor (Laborante)

 

Doktor i Shkencave në Bioteknologji Bimore, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Bioteknologjisë.

 

Profesor të ftuar

 

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

  • Anila PAPARISTO -CV

Prof. Dr. Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Biologjisë

 

 [:]