njoftime

Raporti i analizës së pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies

Raporti i analizës së pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi për vitin akademik 2022-2023 –  bazur në Vendimit të Senatit Nr. 21 datë 08.05.2018 “Për Proçedurën e Analizës dhe Vlerësimit të Pyetësorëve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies Për Lëndët e Çdo Programi Studimi në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë”

 

hyrja final 2022-2023

Raporti pyetesoreve -FE- 2022-2023

Raporti i Pyetesoreve FSH- 2022-2023

Raport pyetesoreve 2022-2023 FSHH

Raporti i Pyetesoreve FSHTN 2022-2023