Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Ias-it “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi për një semestër në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” në Rumani (Read More…

Bursa Erasmus + për personelin akademik dhe ndihmës akademik në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi) Rumani

Thirrje për bursa trajnimi për personelin akademik dhe ndihmës akademik, në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Iashit “Alexandru Ioan Cuza” (Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi) Rumani. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë stafin e punësuarRead More…

ZHVILLOHET NË UV KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI “KOMUNIKIMIN E RREZIKUT, ANGAZHIMIN E KOMUNITETIT DHE MENAXHIMIN INFODEMIK PËR INFEKSIONET DHE SËMUNDJET KRONIKE NË SITUATAT SHËNDETËSORE EMERGJENTE”

Ditën e enjte, datë 26.10.2023, në mjediset e sallës “Rilindja” Të UV, Qendra Kērkimore Shkencore pēr Shëndetin Publik, SRC4ph, Universiteti “lsmail Qemali”, Vlorë, në bashkēpunim me Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universitetin e Mjekēsisë Tiranë, Universitetin e Elbasanit dhe Urdhrin e Infermierit të Shqipērisẽ, organizuan ditën e parë të Konferencës NdërkomRead More…

Raporti i analizës së pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies

Raporti i analizës së pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi për vitin akademik 2022-2023 –  bazur në Vendimit të Senatit Nr. 21 datë 08.05.2018 “Për Proçedurën e Analizës dhe Vlerësimit të Pyetësorëve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies Për Lëndët e Çdo Programi Studimi në UniversitetiRead More…

Workshop – Edukimi i Medias dhe Informacionit si kurrikul e re në programet master të degëve të mësuesisë

Në datën 20 Tetor 2023, në mjediset e Qendrës së Zhvillimit Rajonal, u zhvillua Workshopi promovues në lidhje me Edukimin e Medias dhe Informacionit si kurrikul e re në programet master të degëve të mësuesisë. Ky workshop finalizoi një nga aktivitetet në kuadër të projektit kombëtar të integrimit të EMI në universitetet shqiptare, mbështetur nga Ambasada amerikane në Tiranë Read More…