Second INTERNATIONAL CONFERENCE IN “HUMANITIES AND EDUCATION”

KONFERENCËN E DYTË NDËRKOMBËTARE “SHKENCA HUMANE DHE EDUKIM” 23 Qershor 2023 Vlorë, Shqipëri Ftohen kolegë, studiues, profesionistë dhe studentë të sjellin njohuritë dhe kontributet e tyre në këtë Konferencë të Dytë Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Edukim, e cila organizohet nga Departamenti i Edukimit, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, Shqipëri. GRead More…

Implementim i projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”

  Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnereve të trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, financuar nga programi Erasmus + CBHE, me Partner Kryesor Universitetin e Shkencave te Aplikuara Read More…

 “Hartim dhe Shkrim i Projekteve” ishte tema mbi të cilën u zhvillua trajnimi i rradhës më datë 8 dhe 9 Maj, nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

 “Hartim dhe Shkrim i Projekteve” ishte tema mbi të cilën u zhvillua trajnimi i rradhës më datë 8 dhe 9 Maj, nga Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë për personelin ndihmës akademik me karakter administrativ, personelin   ndihmës akademik  me karakter mesimor si dhe   dhe për personelin administrativ. Ky seminar u zhvillua me pjesëmarrjen e Drejtores së Qendrës përRead More…