njoftime

Second INTERNATIONAL CONFERENCE IN “HUMANITIES AND EDUCATION”

KONFERENCËN E DYTË NDËRKOMBËTARE
“SHKENCA HUMANE DHE EDUKIM”
23 Qershor 2023
Vlorë, Shqipëri

Ftohen kolegë, studiues, profesionistë dhe studentë të sjellin njohuritë dhe kontributet e tyre në këtë Konferencë të Dytë Ndërkombëtare në Shkenca Humane dhe Edukim, e cila organizohet nga Departamenti i Edukimit, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, Shqipëri.

Gjuha e konferencës:
Gjuhët e punës së konferencës do të jenë: Anglisht/Italisht dhe Shqip.

Dërgimi i abstrakteve:
Jeni të mirëpritur të kryeni regjistrimin tuaj në linkun: https://forms.gle/n4J6vifm5UoEvGoD9

Përfshini në formën e aplikimit abstraktin tuaj në anglisht (rreth 200 fjalë, si dokument i bashkëlidhur në format Word MS, TNR, 12, centered, duke përfshirë maksimumi 5 fjalë kyçe), deri më 05 Qershor 2023.