KONFERENCA 5 NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE NATYRORE DHE MATEMATIKËS

KONFERENCA 5 NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE NATYRORE DHE MATEMATIKËS organizohet nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Matematikës, Universiteti i Tetovës, dhe Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë do të mbahet në periudhën 17-19 Maj 2023. ICNSM2023 ofron një platformë akademike ideale për studiuesit që të paraqesin gjetjet më të fundit të kërkimit shkencor. Konferenca synon të Read More…

Qendrat e Inovacionit SMART për zhvillimin e të menduarit inovativ dhe sipërmarrës për të lehtësuar zhvillimin e zgjidhjeve inteligjente të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

SMART Project Name: SMART Innovation Centers for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans Project acronym: SMART Project type: Erasmus+, Capacity Building in Higher Education. Project Reference Number: 101082938 — SMART — ERASMUS-EDU-2022-CBHE Project Leader: DOBA Business School, Read More…

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Në datë 30 qershor 2023, në kuadër të projektit të financuar nga AKKSHI, do të mbahet konferenca ndërkombëtare “Shqipëria në shkrimet e udhëtimit të periudhës paskomuniste (1990 – )”. Afati për dorëzimin e abstrakteve: 20 prill 2023 Afati për dorëzimin e punimit të plotë: 20 maj 2023 Konferenca do të mbahet në dy gjuhë: shqipe dhe angleze. Për më shumë infRead More…