conference njoftime

KONFERENCA 5 NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE NATYRORE DHE MATEMATIKËS

KONFERENCA 5 NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE NATYRORE DHE MATEMATIKËS organizohet nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Matematikës,
Universiteti i Tetovës, dhe Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë do të
mbahet në periudhën 17-19 Maj 2023.

ICNSM2023 ofron një platformë
akademike ideale për studiuesit që të paraqesin gjetjet më të fundit të
kërkimit shkencor. Konferenca synon të bashkojë shkencëtarë dhe studiues
akademikë për të shkëmbyer dhe ndarë përvojat dhe rezultatet e tyre
kërkimore në lidhje me të gjitha aspektet e Inxhinierisë dhe Shkencave
të Natyrës.

Për më shumë informacione vizitoni faqen e konferencës.

https://sites.google.com/unite.edu.mk/fnsm-conference/?pli=1