NOTICE TO ALL FOREIGN CITIZENS WHO ARE INTERESTED IN PERSUING STUDIES AT UNIVERSITY “ISMAIL QEMALI” VLORE FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023.

NJOFTIM PËR TË GJITHË SHTETASIT E HUAJ TË CILËT JANË TË INTERESUAR PËR TË NDJEKUR STUDIMET PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË. Në mbështetje të udhëzimit Nr. 10 datë 15.05.2022 “ Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë, ndryshuar me udhëzimin Nr.16, datë 29.06.2022 “Për regjistrimet nRead More…

Bursa Erasmus +për mësimdhënie në Universitetin e Palermos, Itali.

Thirrje për mobilitete mësimdhënie në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA171 International Credit Mobility në Universitetin e Palermos, Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA171, fton stafin e UV-së të aplikojë për mobilitet mësimdhënieje në Universitetin e Palermos. NumriRead More…

Thirrje për pjesmarrje në konferencë

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë bashk me partneRead More…

Staf hyrës në Fakultetin e Ekonomisë prej Erasmus+ Korrik 2022

Nga 04-09 Korrik 2022, Fakulteti i Ekonomisë pati kënaqësinë të mirëpres dy profesorë portugezë, në kuadër të programit Erasmus+KA1, të inicuar dhe koordinuar nga Zv.Dekane për Kërkimin Shkencor, Prof.Assoc.Elenica Pjero. Profesorët portugezë nga Instituti Politeknik i Portos realizuan edhe takime me Prof.Dr.Albert Qarri, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë si dhe pedagogë të tjRead More…

20th  International Youth Conference

Dear young people, We hope you are ready! The IYC team is working at peak performance to put together a high-quality programme once more this year. For those of you who would like to make a note of the date: this year’s 20th  International Youth Conference will take place from 29th September to 4th October, 2022. It will be a fully in person conference so make sure you start packing youRead More…

Hapet thirrja për praktikën 3 mujore profesionale pranë EMA-s për periudhën: shtator-dhjetor 2022

  📌Praktikantët e përzgjedhur do të ndihmojnë stafin në disa fusha si: kërkimi dhe hulumtimi, zbatimi i projekteve të ndryshme, angazhimi në aktivitete, menaxhimi i mediave sociale, shkrimi i artikujve të ndryshëm për EuroSpeak, mbështetje administrative dhe detyra të tjera në varësi të interesit të vetë aplikantes apo aplikantit. Çfarë përfiton një praktikant/eRead More…

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnerë të tretë për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë bashkë me pRead More…