njoftime

Thirrje për pjesmarrje në konferencë

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Reconnecting universities and enterprises to unleash regional innovation and entrepreneurial activity – Lidhja e universiteteve dhe partnere te trete për të nxitur inovacionin rajonal dhe veprimtarinë sipërmarrëse – KnowHub”, me Project Number 610093-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë bashk me partneret të tjerë ndërkombëtar në datat 15-16 Shtator 2022 organizon konferencen shkencore “1st Hybrid International Conference on Academia-Industry Cooperation for Innovation – AICI 2022”.
Ju bëjmë thirrje pedagoget dhe studentet për pjesëmarrje në Konferencën.

Аfati përfundimtar i dorëzimit të punimeve të plota është 31 Gusht 2022. Linku për të  derguar punime: https://forms.gle/T8NbdyLVLSC8r3Cr7

Informata më të detajuara për afatet, temat dhe udhëzimet e dërgimit të abstraktit tuaj, mund t’i gjeni në dokumentin e bashkëngjitur, ose na kontaktoni në roksana.nowak@univlora.edu.al

Ju faleminderit!